Skip to content

Vladimir Borzan, dr. med, specijalist je interne medicine i subspecijalist gastroenterologije i hepatologije. Rođen je 1971. g. u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2005. godine a subspecijalistički ispit iz gastroenterologije 2010. godine. 2013. godine. završio je međunarodno priznati „Life-Long Learning“ program iz Kliničke prehrane i metabolizma Europskog udruženja za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN). Stručno usavršavanje proveo je u Hrvatskoj i inozemstvu, a organizator je brojnih znanstvenih i stručnih skupova u Osijeku. Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima iz područja gastroenterologije, te je autor nekoliko znanstvenih publikacija. Obnašao je dužnost zamjenika ravnatelja KBC Osijek i pročelnika Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju. Glavni ispitivač je u brojnim kliničkim ispitivanjima novih lijekova iz područja upalnih bolesti crijeva i gastroenterologije. Posebna područja znanstvenog i stručnog interesa u gastroenterologiji su mu upalne bolesti crijeva, klinička prehrana i endoskopija.

Dr. sc. Vlasta Oršić Frič, dr. med. rođena je 1986. godine u Osijeku. Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku završila je 2011. godine čime je stekla zvanje doktora medicine, a trenutno je pri završetku poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Specijalistički ispit iz gastroenterologije položila je 2021. godine, a područje znanstvenog i stručnog interesa u gastroenterologiji su joj upalne bolesti crijeva i klinička prehrana, ultrazvuk i endoskopija. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima iz područja gastroenterologije, te je autor nekoliko znanstvenih publikacija. 2019. godine završila je međunarodno priznati „Life-Long Learning“ program iz Kliničke prehrane i metabolizma Europskog udruženja za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN). Aktivno je sudjelovala i u brojnim kliničkim ispitivanjima novih lijekova iz područja upalnih bolesti crijeva. Vanjski je suradnik – asistent u Katedri za internu medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku.

Marija Tripolski, dr. med., specijalistica je interne medicine i subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije. Rođena je 1973. g. u Slavonskom Brodu, a odrasla je te završila osnovnu i srednju školu u Osijeku. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine čime je stekla zvanje doktora medicine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2005. godine a subspecijalistički ispit iz endokrinologije i dijabetologije 2012. godine. Završila je više poslijediplomskih tečajeva kliničke endokrinologije Europskog endokrinološkog društva i provela stručno usavršavanje u Sveučilišnoj bolnici u Perugi. Područje stručnog i znanstvenog interesa u internoj medicini i endokrinologiji su joj šećerna bolest, debljina, osteoporoza, bolesti metabolizma i klinička prehrana, te endokrinološke bolesti uključujući bolesti hipofize i nadbubrežnih žlijezda. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i koautor je nekoliko znanstvenih publikacija. Polaznik je poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, te je asistent u Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek.

Andreja Rakipović Stojanović, dr. med.

Dr. sc. Andreja Rakipović Stojanović, dr. med., rođena 20.03.1972. u Slavonskom Brodu, gdje je i završila srednjoškolsko obrazovanje. Završila studij medicine 1990-1996. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Kao liječnik opće medicine radila od 1996. do 2002. kada je započela specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u KBC Osijek. Specijalistički ispit položila 2008. godine. 2013. obranila doktorsku disertaciju na temu: “Respiracijske komplikacije nakon operacije abdominalnih karcinoma te povezanost a s brojem limfocita u tumoru”. 2018. godine stekla je status užeg specijaliste intenzivne medicine.
Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima iz područja anesteziologije, te je autor nekoliko znanstvenih i stručnih publikacija.

Doc.prim.dr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med., rođen 5. travnja 1972. u Velesu, Republika Makedonija. Osnovnu školu završio je u Saborskom, Općina Ogulin, 1986. Iste godine počinje pohađati Srednju medicinsku školu u Rijeci, koju završava 1990. U 1991 godini upisuje studij Medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Nakon uspješno završene 1. godine, postaje demonstrator na Zavodu za histologiju i embriologiju, a godinu dana kasnije demonstrator na Zavodu za patološku anatomiju, gdje ostaje kroz slijedećih pet godina kao demonstrator.
Diplomirao je 01. srpnja 1997. Nakon toga odrađuje jednogodišnji pripravnički staž, te polože stručni ispit 28. listopada 1998. U međuvremenu, u prosincu 1997. godine upisuje poslijediplomski znanstveni studij „Biomedicina“, te brani magistarski rad 2003. sa temom „Tumorska angiogeneza kao prognostički čimbenik u bolesnika s karcinomom želuca“. Od 1. ožujka 2000. do siječnja 2004. godine, radi kao liječnik u Ministarstvu obrane. Od 24.1.2004. radi u KBC Rijeka. Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi od 27. kolovoza 2004., odobrava mu se specijalizacija iz interne medicine. Nakon toga završava specijalistički i subspecijalistički staž, te polaže specijalistički ispit iz interne medicine 2009. godine, te subspecijalistički ispit iz gastroenterologije 2011. g. Od rujna 2009. je asistent na Katedri za internu medicinu. U prosincu 2016. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga endogenog eritropoetina i eritropoetinskog receptora u kolorektalnom karcinomu“. Od 2017. godine je znanstveni suradnik. 2019. godine priznaje mu se naziv primarijus. 2021. godine izabran je za docenta na Katedri za internu medicinu. Voditelj je endoskopskog laboratorija od 2022 godine. Otac je troje djece, učesnik Domovinskog rata.

Doc.prim.dr.sc. Aleksandar Čubranić, dr.med.

Marta Biljan, dr. med., specijalistica je interne medicine i subspecijalistica pulmologije. Rođena je 1983. godine u Osijeku, gdje je završila I. gimnaziju. Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku pohađala je od 2001. do 2007. godine te je stekla zvanje doktora medicine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2013. godine, a subspecijalistički ispit iz pulmologije 2017. godine.

Dr. sc. Velimir Terzić, dr. med., specijalist urologije i uži specijalist urološke onkologije. Nakon stjecanja diplome Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studija medicine u Osijeku, specijalizirao je urologiju u Kliničkom bolničkom centru Osijek i Kliničkom bolničkom centru Zagreb – Rebro. Radno je iskustvo stjecao u Kliničkom bolničkom centru Osijek i Općoj županijskoj bolnici Vinkovci. Tijekom 2017. godine obranio je doktorsku disertaciju i stekao naslov doktora znanosti u KB Sveti duh u Zagrebu, te položio ispit uže specijalizacije iz urološke onkologije u KBC Sestre milosrdnice, Zagreb. Kontinuirano se usavršava na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima. Član je Hrvatskog urološkog društva i Lige protiv raka.

Doc.dr.sc. Sandra Šarić, dr. med., specijalist je interne medicine i subspecijalist kardiologije. Rođena 1977.g. u Osijeku, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2002.g. na Studiju medicine u Osijeku, Sveučilišta Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2008, a subspecijalistički ispit iz kardiologije položila je 2011 godine. Područje stručnog djelovanja na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila KBC Osijek je neinvazivna dijagnostika; ehokardiografija, te invazivna kardiologija, kao i elektrostimulacija srca. 2012. g. obranila je doktorsku disertacija: Prognostička vrijednost osteoprotegerina u kalcificiranoj aortalnoj stenozi te u bolesnika sa zatajenjem srca uzrokovanim aortalnom stenozom. 2017. g. nastupno predavanje, za znanstveno zvanje Docenta Medicinskog fakulteta Osijek, znanstveno polje Kliničke znanosti, grana Interna medicina. Članica je Hrvatskog kardiološkog društva i Europskog kardiološkog društva ESC –European Society of Cardiology. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova indeksiranih u Current Contentsu i drugim indeksnim bazama. Aktivni je sudionik niza međunarodnih kongresa i stručnih sastanaka iz područja kardiologije. Zaposlenik je Medicinskog Fakulteta u Osijeku, te sudjeluje u nastavi dodiplomskog i poslijediplomskih studija Medicinskog Fakulteta Osijek.