Skip to content
UslugeCjenik
Gastroenterologija
Prvi pregled80
Kontrolni pregled50
Ezofagogastroduodenoskopija lidokainski sprej130
Ezofagogastroduodenoskopija u anesteziji280
Rektoskopija70
Rektoskopija u anesteziji210
Rektosigmoidoskopija90
Rektosigmoidoskopija u anesteziji230
Kolonoskopija190
Kolonoskopija u anesteziji350
Gastroskopija + kolonoskopija u anesteziji500
Biopsija40
Polipektomija80
Polipektomija, elektroresekcijska do 3 polipa140
Polipektomija, elektroresekcijska više od 3 polipa250
Mukozektomija500
Postavljanje hemostatskih klipsi, 1 kom140
Postavljanje endoloopa, 1 kom200
Endoskopsko zaustavljanje krvarenja160
Endoskopska markacija crijeva, tattoo130
Kromendoskopija s biopsijama400
PHD53
Priprema za kolonoskopiju20
Endoskopski ultrazvuk300
Endoskopski ultrazvuk u anesteziji450
Endoskopski ultrazvuk, citologija u anesteziji1100
Zamjena PEG-a postupak70
Imunocitokemija dodatno, citologija70
Video endokapsula1100
Kultura na Helicobacter pylori50
Ultrazvuk abdomena60
Anesteziologija
Anesteziološki pregled55
Interna medicina
Prvi pregled70
Kontrolni pregled50
Endokrinologija i dijabetologija
Prvi pregled70
Kontrolni pregled50
Pulmologija
Prvi pregled70
Kontrolni pregled50
Spirometrija30
Spirometrija s ventolinom35
Bronhoskopija150
Bronhoskopija u anesteziji300
Citologija120
Citologija, stanični blok150
Kardiologija
Prvi pregled70
Kontrolni pregled50
UZV srca65
Holter EKG 24 sata65
Holter EKG 48 sati75
Holter tlaka55
EKG 15
EKG s očitanjem20
Transezofagijski ultrazvuk srca250
Transezofagijski ultrazvuk srca u anesteziji400
Radiologija
Ultrazvuk abdomena60
Urologija
Prvi pregled70
Kontrolni pregled50
Cistoskopija150
Cistoskopija u anesteziji300
Postavljanje urinarnog katetera40
Promjena cistostome60
Postavljanje urinarnog katetera u anesteziji180
Bužiranje90
Bužiranje u anesteziji230
Urološki ultrazvuk60
Cirkumcizija400
Cirkumcizija u anesteziji600
Frenulotomija160
Frenulotomija u anesteziji300
Urinokultura20
Urinokultura jednokratnim kateterom45
Sediment urina jednokratnim kateterom40